Çocuklarda miyopinin ilerlemesi nasıl durdurulabilir?

Çocuklarda ve genç popülasyonda görülen miyopi (okulçağı miyopisi) genellikle göz küresinin ön arka mesafesindeki uzama nedeniyle(aks uzaması) oluşmaktadır (Resim 1-2).

Resim 1: Normal göz küresi Resim 1: Normal göz küresi
Resim 2: Ön arka mesafesi uzamış göz küresi (Miyopi) Resim 2: Ön arka mesafesi uzamış göz küresi (Miyopi)

Miyopinin ilerlemesini yavaşlatan veya durduran tedavi yöntemleri mevcuttur.

1- Yüksek doz veya düşük doz damla tedavisi,

• Muskarinik antagonist damlalar,

2- Çok odaklı yumuşak kontakt lensler,

• Kenar defokus özelliği olan yumuşak lensler,

3- Ortokeratoloji lensleri.

1-Yüksek doz veya düşük doz farmakolojik tedavi:

Miyopinin ilerlemesini durdurmak için bazı göz damlaları kullanılmaktadır (Atropin, Pirenzepin).

Damlaların dozu yükseldikçe yan etkileri artmaktadır (%0.1-%0.5), ilk görülen yan etki göz bebeklerinde büyüme ve buna bağlı şikayetlerdir (resim 3).

Yan etkileri rahatsız etmeyecek kadar az olduğu için düşük dozlu damlalar (%0.01) daha çok tercih edilmektedir.

Resim 3:  Dozun artması ile göz bebeğindeki büyüme Resim 3: Dozun artması ile göz bebeğindeki büyüme

Ayrıca yüksek dozlu damlaların bırakılması ile rebound etkisi çok daha sık görüldüğü için düşük doz tercih sebebi olmaktadır.

%0.01 mg Atropin tedavisi ile rebound etkisi çok daha az görülmektedir. Tedavi alan hastaların % 50 den fazlasında miyopi durmaktadır, geri kalan kısmında ise ilerlemenin hızı yavaşlamaktadır.

2- Çok odaklı yumuşak kontakt lensler:

Kenar noktalardaki bulanık retinal imajın (periferic defocus), miyopiyi arttırdığı düşünülmektedir (Resim 4).

Resim 4: Kenar noktalardaki bulanık alan. Resim 4: Kenar noktalardaki bulanık alan.

Gözlük camları görüntünün kenar alanlardaki bulanıklığını düzeltemezler (Resim 5), göz küresi geriye doğru büyüme gösterir ve miyopi daha da artar, bu nedenle gözlük kullanılması i miyopinin ilerlemesi etki etmez (Resim 6).

Resim 5: Kenar noktalardaki bulanık alanın gözlük ile düzelmemesi Resim 5: Kenar noktalardaki bulanık alanın gözlük ile düzelmemesi
Resim 6: Gözlük kullananlarda göz küresinin geriye doğru büyümesi ve miyopinin artmaya devam etmesi. Resim 6: Gözlük kullananlarda göz küresinin geriye doğru büyümesi ve miyopinin artmaya devam etmesi.

Merkez ve kenar bölümleri farklı numaralarda üretilmiş kontakt lensler görüntünün kenar noktalarındaki bulanıklığını düzeltebildikleri için miyopinin ilerlemesini belirli oranlarda yavaşlatabilmekte veya durdurabilmektedir (Resim 7).

Resim 7: Kenar kısımları yüksek diyoptride üretilmiş lenslerin miyopiye etkisi. Resim 7: Kenar kısımları yüksek diyoptride üretilmiş lenslerin miyopiye etkisi.

3-Ortokeratoloji lensleri (sert kontakt lensler):

Bu lensler sert materyalden üretildikleri için kullanımı ve adaptasyonu oldukça zordur.

Yukarda anlatılan yöntemlerden yanıt alınamaz ise son aşamada bu lenslerle tedavi uygulanabilir.

Ortokeratoloji lensleri korneaya yaslanarak onu geriye doğru iterler ve yaslandıkları bölgede geçici düzleşme oluşturarak etki yaparlar (resim 8).

Genellikle gece yatarken kullanıldıkları için gece lensleri olarak da bilinirler.

Resim 8: Korneaya yaslanarak geçici düzleşme oluşturan ortokeratoloji lensi . Resim 8: Korneaya yaslanarak geçici düzleşme oluşturan ortokeratoloji lensi .