Keratokonus Tedavisinde Yeni Yöntemler

İyontoforez korneal çapraz bağlama:


İyontoforez korneal çapraz bağlama - Prof. Dr. Kamil Bilgihan

• İyontoforez iyonların dokulara geçişini artırmak için kullanılan ağrısız bir tedavi yöntemdir.

• Göz içine ve korneaya ilaçların geçişini artırmak amacıyla uygulanan iyontoforez yöntemi, bir asırdan beri bilinmekte ve göz hastalıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır.

• Bu tedavi yöntemi korneal çapraz bağlama tedavisinde son 3 yıldan beri uygulanmaktadır.

• Riboflavin nötral pH’da negatif yüklüdür ve iyontoforez için uygun bir moleküldür.

İyontoforez tedavisi ile kornea epiteline zarar vermeden Riboflavin molekülünün kornea içine girişi sağlanır.

Epitel kaldırılmadan tedavi yapıldığı için:

- Görme azalması kısa sürer ve kalıcı olmaz.
- Tedavi sonrası ağrı diğer yöntemlere göre daha azdır.
- Tedavi sonrası 1 gün koruyucu yumuşak lens çıkartılır ve hasta taburcu edilir.
- Epitel kaldırılmadığı için korneada leke kalma riski çok azdır.
- Korneadaki sinir lifleri ve kornea duyusu önemli ölçüde korunur.
- Kornea epitelini kaldırmaktan çekindiğimiz durumlarda bu yöntem uygulanır.

Havuz içinde korneaya iyontoforez ile riboflavin uygulanması. Havuz içinde korneaya iyontoforez ile riboflavin uygulanması.
İyontoforezin süre ve akımını ayarlayan diğital cihaz İyontoforezin süre ve akımını ayarlayan diğital cihaz.
 İyontoforez sonrasında istenilen düzeyde riboflavin geçişi sağlanmış, kornea epiteli canlı. İyontoforez sonrasında istenilen düzeyde riboflavin geçişi sağlanmış, kornea epiteli canlı.