Keratokonus Tedavi Yöntemleri

Keratokonus tedavisine başlamadan önce hastalığın ilerleyip ilerlemediği tespit edilmelidir.

Eğer hastalıkta ilerleme yok ise hastanın görme bozukluğunu düzeltecek tedaviler uygulanır ve 3 ayda bir kornea haritaları ile takip edilir.


Keratokonus ilerliyor ise 2 aşamalı tedavi uygulanır.İlerleyen keratokonus


1.aşama; Hastalığın ilerlemesini durdurulur.

Tek yöntemi vardır, korneal çapraz bağlama tedavisi.

2.aşama; hastanın görme bozukluğunu düzeltilir.

Cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler ile görme bozukluğu düzeltilebilir.

Cerrahi dışı yöntemler: Gözlük ve keratokonus için üretilmiş kontakt lenslerdir.

Cerrahi yöntemler: Kornea içi halkalar ve topolink laser tedavisidir.

İlerlemiş, takipsiz kalmış hastalarda kornea incelir (350 mikron ve altı) yukarıdaki tedaviler uygulanamaz. Bu durumdaki hastalar kontakt lens ile takibe alınır veya kornea nakli yapmak gerekir.