Komplike Keratokonus Hastalarında Tedavi

HANGİ HASTALAR KOMPLİKE KERATOKONUS HASTALARIDIR?

• Komplike keratokonus hastası daha önce başka bir cerrahi tedavi geçirdiği halde fayda görmeyen veya uzun süre takipsiz kalan hastadır.

Bu gruba giren hastalar:

• Halka ameliyatı olmuş ancak görmesinde düzelme olmamış veya görmesi tekrar bozulmuş olan hastalar,

• RK ameliyatı olmuş ancak fayda görmemiş hastalar,

• Kornea nakli olmuş ancak dikişleri alındıktan sonra yüksek astigmat nedeniyle görmesi bozuk kalmış hastalar,

• Lasik ameliyatı sonrasında oluşan keratokonus hastaları,

• Korneası inceldiği için ( 350 mikronun altında) çapraz bağlama ve halka ameliyatı olamayan hastalar,

TEDAVİ:

• Kompilke hale gelmiş keratokonus hastalarında, önce cerrahi dışı tedavi yöntemleri denenmeli,

• Cerrahi dışı tedavi seçenekleri iyi sonuç vermez ise, kornea nakli uygulanmalıdır.

Lasik sonrasında keratokonus olmuş, başka hastanede halka takılmış, hastanın görmesi artmamış, Skleraş lens tedavisiyle 9/10 görüyor.

Keratokonus nedeniyle kornea nakli olmuş, ameliyat sonrası 9 derece astigmat kalmış, standart lensler gözde durmuyor, skleral lens tedavisiyle 10/10 görüyor.

• Korneası saydam olan hastalarda, kısmi kornea nakli uygulanmalıdır.

Kısmi kornea nakli

• Eğer korneada beyaz lekeler akut ödem (hidrops) oluşmuş ise, son tedavi seçeneği olarak tam kat kornea nakli uygulanır.

İleri keratokonus kornea ödemi Akut kornea ödemi(Hidrops)
Ameliyat öncesi
Tam kat kornea nakli Ameliyat sonrası  1 hafta

Sağ göze tam kat kornea nakli, sol göze cerrahi dışı tedavi(skleral lens) uygulanmış komplike keratokonus hastası