Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi
(Corneal crosslinking, CCL)

• Korneal çapraz bağlama tedavisi ilk kez 1999 -2002 yıllarında insanlara uygulanmış ve 2003 yılında tıp literatürüne girmiştir.

• Korneal çapraz bağlama tedavisi keratokonusun ilerlemesini durdurur.

• Çapraz bağlama tedavisinde riboflavin göz damlası ve Ultraviyole - A kullanılmaktadır.

Riboflavin göz damlası Riboflavin göz damlası
UV-A (370 nm) UV-A (370 nm)

Nasıl etki eder?

• Riboflavin ve UV-A korneada serbest radikal oluşturur.

• Kornea lifleri arasında iç ve çapraz bağlar oluşur.

• Korneanın gerilim ve torsiyon kuvvetlerinde %70 oranında artış oluşur. Keratokonus hastalığının ilerlemesi durur.

• Göz merceği, iris ve retinaya toksik etkisi yoktur, tüm etki korneada sınırlıdır.

Animasyon videoda korneal çapraz bağların oluşumu görülmektedir.

Nasıl uygulanır?
Üç farklı uygulama yöntemi tanımlanmıştır.

1- Standart korneal çapraz bağlama

• En iyi sonuç veren ve dünyada en yaygın uygulanan tedavi yöntemidir.

• Korneanın en dış tabakası (epitel) merkezde kaldırılır.

• Bu tabaka kaldırılmaz ise riboflavin korneanın iç katlarına geçmez, yeterli etki oluşmaz.

• Otuz dakika boyunca her 5 dakikada iki damla %0.1 riboflavin solüsyonu damlatılır ve kornea riiboflavin solusyonu ile doyurulur.

Kornea merkezindeki epitel tabakanın kaldırılması ve riboflavin ile korneanın doyurulması

• Daha sonra 30 dakika süreyle korneaya UV-A uygulanır (3 mW/cm2), bu sırada korneaya her 5 dakikada iki damla riboflavin damlatılmaya devam edilir.

UV-A uygulanması

• Korneanın epitel tabakası 3-4 günde iyileşir. Bu süreyi hasta daha rahat geçirmesi için tedavi edici yumuşak kontakt lensler kullanılır.

Koruyucu lens takılması

• Kornea yüzey tabakası kapanana kadar hasta enfeksiyonlara duyarlı olduğu için antibiyotikli damlalar verilir, göz kapatılmaz.

• Hastanın tedavi sonrası 3 yada 4 gün doktoruna kontrole gelmesi şarttır, bu dönemde her gün kontrol edilmeyen hastalarda komplikasyon oluşma riski yüksektir.

2- İnce kornealarda çapraz bağlama

• Standart tedaviyi tanımlayan araştırıcılar daha sonra ince kornealar için bu tedavi yöntemini tanımlamıştır.

• İnce kornealı hastalarda hipotonik riboflavin solüsyonu kullanılır.

•Solüsyon hipotonik olduğu için korneayı şişirir, kornea kalınlığı 400 mikronun üzerine çıktığı tespit edildikten sonra UV A tedavisine başlanır.

3- Kornea epitelini kaldırmadan çapraz bağlama(Transepitelyal tedavi)

• Etkinliği klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır.

• Bu yöntemle tedavi olmanın en önemli avantajları.

• İşlem sonrası enfeksiyon riski diğer tedavilere kıyasla çok düşüktür.

• Uygulama sonrası 2 gün süren ağrı bu yöntemde daha azdır,

• Korneada leke kalmaz olasılığı çok düşüktür (haze).

Tedavi sonrasında ne olur?

• Hastalığın ilerlemesi değişik çalışmalara göre %90 ile% 98 oranında durur.

• 1. ay muayene bulgularında tedavinin etkili olup olmadığına ait bulgular açığa çıkar

Birinci ayda ince ccl striaları

Başarılı tedavi sonrası CCL hattı

• Görmeyi arttırmaz, görme artışı sağlamak için lens,halka veya topolaser uygulanması gereklidir.

• Daha ince ancak daha güçlü bir kornea oluşur, 6 aydan sonra kornea kalınlığı eski kalınlığına yaklaşır.

• Tedavinin ilk aylarda korneanın sivrilik değerlerinde hafif artışlar olabilir, 6 aydan sonra sivrileşme geriye dönmeye başlar.

Çapraz bağlama sonrası; birinci saat, birinci gün, birinci ay, altıncı ay

Çapraz bağlama sonrası birinci yıl